Informacje

KROK PO KROKU - wyszukiwanie złożone

Wyszukiwanie złożone wymaga wyboru haseł z indeksów, co oznacza, że nie można wpisywać haseł bezpośrednio do pól ("ręcznie").

UWAGA! Sposób wyszukiwania dla kryteriów (indeksów): autor, tytuł, hasło, rok wydania jest taki sam

 

PRZYKŁAD
Jeśli interesują Cię wszystkie pozycje danego autora, np. Stanisława Barańczaka, po wyborze indeksu autorskiego przejdź za pomocą klawisza do indeksu nazwisk.

W pustym polu nad indeksem wpisz nazwisko autora, a następnie wciśnij klawisz .

Następnie wybierz z listy odpowiednie nazwisko (1), a zostanie ono wprowadzone jako jedno z kryteriów wyszukiwania (2).

(1) (2)
»

Po naciśnięciu klawisza wyświetlone zostaną wszystkie pozycje danego autora, zarówno artykuły z czasopism (por. pozycje 1, 2, 3), jak i fragment książki (pozycja 4).

 

Zawężanie poszukiwań
Sposób 1 – po wyborze jednego z kryteriów wyszukiwania (np. autorski) wybierz dodatkowo rodzaj dokumentu (np. książka)

Wynikiem wyszukiwania książki autorstwa Stanisława Barańczaka będzie jedna pozycja.

Sposób 2 – wypełnij więcej niż jedno pole wyszukiwawcze (np. indeks autorski + rok wydania)

Wynikiem wyszukiwania dowolnej pozycji autorstwa Stanisława Barańczaka z roku np. 1974 będą dwie pozycje (artykuł w czasopiśmie i książka)

Cofnij