Informacje

KROK PO KROKU - wyszukiwanie proste

Po wpisaniu dowolnego słowa (tylko jednego!), np. „mit”:

wyświetlony zostanie indeks haseł (w różnych formach gramatycznych). Cyfra po prawej stronie hasła oznacza liczbę wystąpień słowa w bazie BOL. Numerowany przycisk po lewej stronie hasła umożliwia wyświetlenie wyników wyszukiwania.

W przypadku wyświetlonych opisów książek i fragmentów książek (por. pozycje 1, 3) istnieje możliwość sprawdzenia w katalogu numeru pozycji i jej dostępności w WBP. W przypadku pozycji będących artykułami z czasopism – wszystkie one są dostępne w czytelni czasopism WBP (por. pozycje 2, 4, 5).

Cofnij